top of page

Morgenstellet startet opp 1 mai 2013. Morgenstellets formål er gjennom trening, rehabilitere og tilbakeføre til samfunnet og/eller skape en bedre og betydningsfull hverdag for mennesker med, vanskeligstilte barn, ungdom, rusproblematikk, voksne og uføre av div årsaker og deres pårørende. NADA akupunktur blir gitt til de som ønsker det.

Morgenstellets hovedfokus:

Kampkunst - Venner - Livsfilosofi - Heling- Bekjempe egoet.

Morgenstellet er basert på en dansk modell for å hjelpe rusmisbrukere til en bedre hverdag, innholdsfyllt, konstruktiv og rusfri. Morgenstellet oppfyller samfunnets forventninger om aktivitetsplikt og er et sted der den enkelte blir sett hver gang, blir møtt med respekt og får både tillit og ansvar. Ingen blir møtt med skjennepreken slik som ofte venner og kjente kan gi. De kommer til Morgenstellet for å utfordre seg selv ved å følge våre regler, tankesett, trening og diskusjoner om sitt eget ståsted og utfordringer.

Morgenstellet er ikke et behandlingssted, men gjennom trening og aktiviteter får vi oppmerksomheten bort fra rusmidler og skaper relevant kunnskap rundt sykdommen sin. De oppdager, ofte til sin egen forundring, at det finnes alternative livsstiler også for dem.

Trening er livet! Trening øker blodomløpet, metabolismen og kroppslige funksjoner og hjelper kroppen til hurtigere restitusjon, rehabilitering og dermed økt livsglede. Deltakerne på Morgenstellet ønsker å lykkes på trening og blir dermed motivert for å endre livsførsel.

Morgenstellets deltakere møtes hver morgen kl 0800. Dagen starter med at vi hilser skikkelig på hverandre, spiser frokost og har en så normal start på dagen som mulig. Deretter starter treningen, tilpasset deltakerne og utfordrende nok til at alle må strekke seg.

Morgenstellet har gode resultater som forbløffer fastleger og rutinerte fagfolk innen rus- og psykiatri. Flere av distriktets tyngste rusmisbrukere har redusert rusbehovet radikalt og flere har i lange perioder vært helt rusfri. Dette sparer folk og samfunn for enorme belastninger og er resultater Morgenstellet er stolte over. Morgenstellet kan dokumentere dette blant annet med uttalelser fra fastleger til deltakerne.

Neste kapitel i Morgenstellets utvikling er å utvikle og skape en dialog og etterhvert aktivt samarbeid med lokale myndigheter og helseforetak som vil ha interesse av et bredere tilbud rus/psykisk helse, kriminalitetsforebyggende og aktivitet. Vi ønsker å få til et tett samarbeid med de lokale myndigheter samt helseforetak for å kunne bidra i større grad for å hjelpe denne gruppen av mennesker til å få et bedre liv.

Vi har i tillegg klare ideer om å utvikle prosjektet for å utvide tilbudet. Dette gjelder å kunne få inn flere deltakere.         I samarbeid med lokale myndigheter og helseforetak kan vi samtidig kunne "skreddersy" et individuelt oppfølgingsløp og trening for den enkelte bruker. Dette er et lavterskeltilbud både for brukerne og kommunene som har ansvar for å gi sine innbyggere adekvat rusbehandlings tilbud. Kommunene i distriktet bør utfordre seg selv til å prøve noe nytt til det beste for egne innbyggere.

Hva er Morgenstellet

The Art of Peace lærer deg å mestre ditt indre og å bygge opp et sterkt fundament, som gir deg et verdig liv.

For mer informasjon kontakt oss

Vi er her for å hjelpe. Kontakt oss på telefon, e-post eller via våre sosiale mediekanaler

bottom of page